Om v?ra produkter

Vi har lagt ned en hel del tid p? att hitta produkter som vi verkligen gillar. Vi st?ller h?ga krav p? att produkterna ska inneh?lla ?mnen som inneb?r s? lite h?lso- och milj?p?verkan som m?jligt, samtidigt som vi vill ha ett riktigt bra resultat.

Ju mer man l?ser och tar reda p? om olika ingredienser i h?rv?rdsprodukter, ju mer skr?md blir man! Inom v?r bransch ?r det mycket vanligt med kontaktallergi, eksem och?astma och det har att?att g?ra med den m?ngd kemikalier vi anv?nder varje dag.

Vi vill absolut forts?tta att jobba inom v?rt fantastiska yrke under m?nga ?r fram?ver?-?d?rf?r v?ljer vi att till s? stor del som ?r m?jligt att arbeta med produkter som ?r milda och sn?lla mot b?de h?r, hud och milj? och naturligtvis med s? lite tillsatser som m?jligt.

V?ra produkter